LASTER . . .

Våre tjenester

Vi utfører blant annet oppdrag innenfor følgende:

Feature Image

Bygg- og anleggsteknikk

Vi prosjekterer innen bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet. Vi prosjekterer også utomhusanlegg som veger, plasser og støttemurer.

Feature Image

Søknader

Nybygg, tilbygg, påbygg, fradelinger, reguleringsendringer, avløp og utslipp. Vi hjelper deg med tiltaksprofil, nabovarsling og alle andre nødvendige papirer.

Feature Image

Byggeledelse

Vi sørger for planlegging og koordinering gjennom byggeprosessen.

Feature Image

Uavhengig kontroll

Vi utfører uavhengig kontroll for våtrom og lufttetthet samt kontroll av bygningsfysikk og konstrukssjonssikkerhet.

Feature Image

Tegning

Opptegning av eksisterende bygg, tilbygg og påbygg. Tegning av nye bygninger. Vi benytter både 2D og 3D tegneverktøy.

Feature Image

Planarbeid - detaljregulering

Vi kan bistå gjennom hele planprosessen. Denne består av: planinitiativ, oppstartsmøte med kommune, utarbeidelse av planforslag med plankart, bestemmelser, beskrivelse og konskevensanalyse samt søknad om kommunens godkjenning av planen.

Feature Image

Tilstandsanalyser

Vi utfører analyse av bygningers tilstand og utarbeider rapporter som kan benyttes ved verdivurdering og kjøp/salg.

Feature Image

Skadetaksering og skjønn

Disse tjenestene utføres for forsikringsselskapene. Ved f.eks. vannskader må du kontakte ditt forsikringsselskap som igjen kontakter oss.

Feature Image

Bru- og ferjekaiprosjektering

Vi utfører prosjektering inkludert opptegning av bruer og ferjekaier.

Feature Image

Planarbeid - situasjonsplaner og profiler

Vi utarbeider nødvendige planer i forbindelse med oppføring av nybygg og tilbygg. For profilering og innmåling av eksisterende situasjon samarbeider vi med et landmålingsfirma.

Feature Image

Bistand i rettsspørsmål; sakkyndig vitne

Sakkyndig vitne innen bygge- og anleggsteknikk. Bistand ved blant annet reklamasjoner og byggefeil.

Feature Image

Brannteknisk prosjektering

Vi utarbeider brannkonsept for både nybygg og ved tilbygg/påbygg. Vi utfører også brannteknisk tilstandsrapport for eksisterende bygg. Vi hjelper deg med brannteknisk dokumentasjon og utarbeider brann- og rømningsplaner.

Om oss

Consulentpartner AS

Vi er et konsulentfirma som ble etablert av Jan Tore Røvik i 1998 i Fræna kommune. I dag er firmaet eid av Røvik i tillegg til to av de ansatte. Vi tilpasser våre tjenester etter kundens behov basert på våre medarbeideres erfaring og kompetanse.

About Image

Våre ansatte

Under er en oversikt over våre ansatte med fagfelt og kontaktinformasjon

Team Image

Jan Tore Røvik

Daglig leder, byggeteknisk konsulent og takstmann

Telefon: +47 906 61 208 jan.tore.rovik@consulentpartner.no

Team Image

Hilde Hellum

Konsulent søknader og økonomiansvarlig

Telefon: +47 476 00 474 hilde@consulentpartner.no

Team Image

Heidi Løkseth

Teknisk konsulent, kart, plan og søknader

Telefon: +47 971 94 715 heidi.lokseth@consulentpartner.no

Team Image

Svein Ivar Sjåholm

Senioringeniør bygg og konstruksjon

Telefon: +47 957 40 902 sis@consulentpartner.no

Team Image

Endre Eikrem

Takstmann

Telefon: +47 469 62 353 endre.eikrem@consulentpartner.no

Team Image

Eva Hild Fedje

Teknisk tegner

Telefon: +47 476 00 722 eva.fedje@consulentpartner.no

Kontakt oss

  • Eidemsbakken 1, 6440 Elnesvågen
  • post@consulentpartner.no
  • 71 26 69 60